INWESTYCJA

Budowa Terminalu Przeładunkowego na stacji PKP LHS Wola Baranowska

Inwestycja zlokalizowana zostanie w obszarze scalonych działek o numerze 1488/7, obręb: Knapy, powiat: tarnobrzeski, województwo: podkarpackie. Powierzchnia całkowita działki – 58451 m2.

Planowany zakres prac:

  • budowa infrastruktury kolejowej szeroko i normalnotorowej
  • magazyn przeładunkowy z zapleczem technicznym (powierzchnia 4500 m2, załadunek systemem taśmociągów – wydajność 200 ton/h; wysokość załadunkowa 6 m; powierzchnia 1800 m2 z zadaszeniem wagonów o wysokości 13 m)
  • budowa zespołu silosów do magazynowania materiałów sypkich (silosy zbożowe sztuk 5 o następujących parametrach: pojemność silosu: 5301m³, tonaż silosu: ok. 4018 ton, wydajność załadunku/wyładunku 200ton/h)
  • budowa magazynów płaskich do magazynowania materiałów na paletach i sypkich typu pelety, produkty paszowe
  • drogi, place, parkingi
  • sieć wodociągowa, kanalizacja deszczowa i sanitarna
  • sieć energetyczna i teletechniczna
  • wyposażenie magazynu (wózki widłowe, koparki)
  • pomieszczenia biurowe z infrastrukturą