Dane Osobowe

Zgodnie z RODO (Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Treeden Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie przy ul. Wolska 11, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000260547, NIP 9462499470, REGON 060149244 zwana dalej Administratorem.
 2. Kontakt w sprawie Pani/Pana danych osobowych jest możliwy poprzez adres e-mail treeden@treeden.eu lub pisemnie na adres Treeden Group Sp. z o. o., ul. Wolska 11, 20-411 Lublin.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  – wypełnienia obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit c RODO)
  – w celach marketingowych usług firmy Treeden Group Sp. z o. o.

– realizacji zobowiązań umownych (art. 6 ust. 1 lit b RODO)

 1. Zebrane dane osobowe będą przechowywane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) ale mogą one być także przesyłane do kraju spoza tego obszaru i tam przetwarzane tylko w przypadku, gdy wymaga tego realizacja konkretnego zlecenia spedycyjnego lub innej umowy. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do uzyskania kopii Państwa danych osobowych przekazanych do państwa trzeciego.
 2. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty świadczące usługi informatyczne na rzecz administratora.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 lat od zakończenia współpracy lub przez czas wyznaczony w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez Administratora.
 4. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 5. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.