Treeden Group Sp. z o.o. w najbliższym czasie rozpocznie budowę terminala przeładunkowego na stacji PKP LHS Wola Baranowska w oparciu o dotację w ramach RPO Województwa Podkarpackiego Działanie 5.2 Infrastruktura Terminali Przeładunkowych. Inwestycja obejmie m.in. budowę infrastruktury kolejowej, silosów i magazynów wyposażonych w sprzęt do przeładunku, dróg, placów, parkingów, pomieszczeń biurowych towarzyszących wraz z siecią energetyczną i wodociągową.