TERMINAL PRZEŁADUNKOWY

TREEDEN GROUP Sp. z o. o. oferuje w Woli Baranowskiej specjalistyczne przeładunki, magazynowanie, obsługę przesyłek ponadgabarytowych oraz usługi spedycyjno – celne, odprawy celne w eksporcie i imporcie.

 

Posiadana infrastruktura obejmuje:

 • plac magazynowy o powierzchni 7690 m2 oraz plac należący do nowej inwestycji o powierzchni 58451 m2
 • rampę przeładunkową łączącą różne rozstawy szerokości torów
 • rampę załadunkową z dostępem do toru szerokotorowego
 • wózki widłowe, ładowarki Ł34, mini ładowarki „Mustang”, wózek paletowy, waga samochodowa, taśmociągi.

 

Zakres oferowanych usług:

 • przeładunek w relacji samochód/wagon WNP lub odwrotnie
 • przeładunek w relacji wagon N/wagon WNP lub odwrotnie
 • przyjmowanie wagonów PKP i szerokotorowych z WNP
 • przeładunek i załadunek towaru na transport samochodowy
 • magazynowanie towarów na placu lub w hali
 • organizacja odpraw celnych: import, export, tranzyt
 • organizowanie kontroli jakościowej i ilościowej
 • profesjonalne doradztwo w zakresie serwisu celnego