Nazwa projektu:

Budowa terminalu przeładunkowego na Stacji PKP LHS w Woli Baranowskiej w miejscowości Knapy

Cel projektu:

Poprawa infrastruktury umożliwiającej zwiększenie ilości przewozów towarowych koleją na stacji Wola Baranowska, w szczególności z państwami Europy Wschodniej i Azji dzięki linii szerokotorowej poprzez budowę terminalu przeładunkowego oraz zapewnienie dodatkowej zdolności przerobowej terminali przeładunkowych.

Wartość przedsięwzięcia: 30 034 704,10 zł

Kwota dofinansowania: 24 851 969,65 zł